Wie is dit?
Kees Ampt Independent Consultant
Meer voor minder

Click below for English text
Welkom op onze Website! Hier kunt u meer aan de weet komen. 

Dit kan niet waar zijn!
Dat is wat de meeste mensen zeggen als ze horen over de verschillende activiteiten waarbij Kees Ampt betrokken is (geweest).

Zulke figuren bestaan niet!
Misschien hebben ze wel gelijk, maar   ... wat geeft het.

Als u advies nodig hebt, ga naar een flink groot bedrijf en er is een ding waarvan u verzekerd kunt zijn, de rekening zal ook flink zijn. Het is natuurlijk ook risicoloos, want niemand zal je verwijten zo'n groot gereputeerd bedrijf te hebben ingehuurd.

Hoewel, gereputeerd? Vergeet u al zo gauw? Hoe zat dat ook alweer met die verklaringen terwijl er heel wat creatiefs met de boeken was gebeurd?

Een klein bedrijf vragen is natuurlijk vol risico's. U zou adviezen kunnen krijgen die écht werken. Vaak wordt immers advies gevraagd als excuus om helemaal niets te veranderen. U kent dat wel: wiens brood men eet diens woord men spreekt. De kunst voor veel "adviseurs" is uit te vinden wat de opdrachtgever als resultaat zou wensen. Verder voeg je een hoop knip en plakwerk aan je rapport toe vanwege een nota waar het aantal pagina' ook een rol speelt. Een indrukwekkend logo er op en de eerste de beste junior kan de buit binnen halen. Natuurlijk werken gelukkig niet alle grote bureaus zo, maar hoe weet je wie je krijgt? Bij een zzp-er ben je wat dat betreft heel wat zekerder.

Nieuwsgierig? De website wordt langzaam uitgebreid. Stuur een e-mail bericht naar keesampt 

Zo zijn er trainingen uitgevoerd bij meerdere multinationals betreffende MS Project, met daarbij het gebruik van custom fields en aanpassing van de Gantt charts.

Diverse onderzoeken bij een stichting met meerdere scholengemeen-schappen in de randstad hebben daar intussen tot veranderingen geleid.

(Ver)gevorderde trainingen en workshops voor beter gebruik van Excel zijn weer achter de rug. Meerdere minder efficiënte werkwijzen zijn nu bij die bedrijven vervangen door betere methodes.

Momenteel ook actief op het gebied van Project Control Support. Ervaren project managers voor complexe (infrastructurele) werken worden ondersteund in het opzetten en vooral bijhouden van project planningen. De jarenlange ervaring in het geven van trainingen en workshops MS Project wordt hierbij opnieuw en op grote schaal in de praktijk gebracht. Overigens kunnen ook andere tools worden gebruikt. Een nieuwe ontwikkeling is probalistic planning met Monte Carlo simulaties. Daarnaast neemt de interesse voor lean planning toe. Dus nog genoeg werk aan de winkel. Eens horen wat dat allemaal kan betekenen? Gewoon een dagje sparren?


This page was last updated: 9/11/2017
English text
Achtergrond en activiteiten
Geboren in Zeeland, opgegroeid in West-Brabant, gestudeerd in Utrecht, dan militaire dienst en daarna naar de Randstad.

Vervolgens 7 jaar bij een internationale organisatie in Brussel en nu weer terug in Oost-Brabant.

Was student-assistent bij Medische en Fysiologische Fysica, docent op de NBC-school van de KL, Dr. Neher laboratorium van de toenmalige PTT, concernafdeling functiewaardering PTT [betrokken bij opzetten karakteristieken voor automatiseringsfuncties, functieraster hoger personeel, integratie Rijkspostspaarbank & Postgiro en nog veel meer]

Ministerie van Justitie voor Formatiezaken en Personeelsplanning.

Al jaren interesse in normalisatie [programmeertalen, ook Europees en internationaal]

Daarom naar het NAVO hoofdkwartier voor Codification & Standardization, later Standardization Co-ordinator. IT projecten.

Na terugkeer in Nederland Independent Consultant.
Advies op een breed terrein [zie verder op deze site], bedrijfstrainingen en training-on-the-job [veelal via gespecialiseerde opleidingsinstituten]

Als vrijwilliger lange tijd betrokken geweest bij een afdeling van een vereniging van ouders van mensen met een verstandelijke handicap. Redacteur van een tijdschrift [Saillant, kwartaalbericht Stichting Menno van Coehoorn www.coehoorn.nl] Bijhouden websites etc.

Actief in het alumni netwerk van de Universiteit Utrecht in Zuid-Nederland.
Zie ook www.alumni.uu.nl/brabant en limburg 


Naar boven.
Functiewaardering bij PTT
Bij PTT kende men het begrip niveau-indicatie. Voordat een functie bij de Centrale Directie vacant mocht worden gesteld moest er dan worden gekeken of het functieniveau juist was. Het kwam nogal eens voor dat men een hogere rang wilde, want anders “zou er geen hond op de functie solliciteren.
Mijn reactie was dan soms: “U hebt ook geen honden nodig maar goede functionarissen. Zou het geen aardig idee zijn om de functie eens op een lager niveau vacant te stellen? Uiteraard met aangepaste functie-eisen. Dan krijg je meteen een veel groter (intern) wervingspotentieel. Als de nieuwe medewerk(st)er inderdaad meer aankan, is het op dat moment zinvol nog eens opnieuw naar de functie te kijken.
In eerste instantie wilden veel chefs er niet aan. Die het hebben geprobeerd waren erg tevreden met het resultaat. Gewoon een kwestie van anders denken. Lees verder...


Wat voor bedrijfstrainingen?
Bedrijfstrainingen op een breed gebied. Natuurlijk veel in verband met automatisering. Het leukste waren/zijn over het algemeen trainingen of workshops voor gevorderden met Excel, Access of MS project. In MS Project zijn al heel wat trainingen [bijna 40] gegeven op diverse niveau' s en met verschillende (taal)versies.

Dus zeker een echte computerfreak? Bijna elke MS Project training wordt begonnen met de gevleugelde woorden van de NBC-school als het om chemische ontsmetting ging:
Bezint eer gij begint!

Diverse bedrijven willen best een projectplanning opzetten, al is het maar bij de offerte om een order binnen te halen. 
Bijhouden is een heel ander verhaal. Een basislijn [base line] vastleggen is veelal taboe terwijl die essentieel is als je overschrijdingen vast wil kunnen stellen.
Omdat de boekhouders al een eigen, duur pakket hebben wordt de mogelijkheid om kosten te berekenen al helemaal niet gebruikt. Het eind van het liedje is soms dat zelfs de balken in de Gantt chart met de hand worden getekend en MS Project als een tekenprogramma wordt gebruikt. Dat kan ook met Excel of Visio en dat soort programma's.

Veel opdrachtgevers of bazen zijn alleen in de einddatum geïnteresseerd en dus werkt men met een vaste einddatum. Het gevolg is dat MS project iedere taak zo laat mogelijk start en alle flexibiliteit verdwijnt. Voor een just-in-time aanpak natuurlijk ideaal maar in de meeste organisaties resulteert dit in: Always too late. Terwijl het verschuiven van de begindatum zo gemakkelijk is in MS Project. Behalve natuurlijk als er weer teveel beperkingen [constraints] zijn.

Als trainer is eigenlijk de grootste uitdaging zo snel mogelijk aan de weet te komen wat de deelnemers al weten, wat ze graag willen bijleren en hoe gemakkelijk ze iets op kunnen nemen. Het komt regelmatig voor dat deelnemers zeggen: Op onze leeftijd kun je zoiets niet meer leren. Dat is natuurlijk best mogelijk. Als trainer blijk je dan wel de oudst aanwezige te zijn. Maakt allemaal niet uit. Door er veel mee bezig te zijn blijf je jong.

Alweer een tijdje geleden was er weer een training (ver)gevorderd Excel. Een van de deelnemers vertelde bij de kennismaking dat er waarschijnlijk niets meer bij te leren was en dat dit soort trainingen altijd veel te traag gingen. Als aardigheidje ging ik als trainer hier op in. Na twintig minuten was de verzuchting: doe het toch maar wat langzamer. Ik heb in deze tijd overigens al meer bijgeleerd dan in de gehele cursus die ik enkele jaren terug heb gehad. Zo gaat het natuurlijk normaal niet. Een trainer is echter ook maar een mens en dan is zo'n reactie na een toch wel negatief klinkend begin best aardig. De gehele groep bleek aan het einde tevreden te zijn met al het geleerde. Intussen waren enkele bedrijfsproblemen ook tot groot genoegen opgelost.

Naar boven.
Naar boven.
Over die opleidingen
Natuurlijk gewoon lagere school, zoals dat toen nog heette.
Daarna HBS-B, het Dr Moller Lyceum in Bergen op Zoom. 
Met 17 jaar klaar en begonnen met Wis- en Natuurkunde in Utrecht. 
Zat ook nog Sterrenkunde bij. 

Na het kandidaats verder met Experimentele Natuurkunde.
Bijvak Technische Natuurkunde.
Als onderdeel hiervan stage bij het Interuniversitair Reactor Instituut in Delft.
Tegenwoordig is het normaal dat studenten uitvliegen. In die tijd nog ongewoon.
Onderzoek bij Medische en Fysiologische Fysica.

Na behalen van het doctoraal in militaire dienst.
Opleiding tot reserveofficier. Niet die verkorte versie maar de normale 18 maanden dienst. Wel goedkoop voor Defensie als docent op de NBC school waar je ook nog mocht invallen voor de Kapitein en de Majoors. Die wilden nog wel eens ziek zijn.

Bij PTT weer opleidingen. Van alles rond computers. Later functiewaarderingsmethoden, interview techniek, groepsdynamica en meer.
In Brussel de artistieke kant op. Keramiek. Zowaar een hogere graad daarin behaald. Later nog een technische graad in keramiek.

Begonnen met Spaans. Alleen MAVO niveau was mogelijk. Na een jaar verhuisd en dus verder op HAVO niveau. Het derde jaar Spaans VWO behaald. Doe er nog steeds wat mee.

Al heel lang actief in automatisering. Veel cursussen gehad en al jaren zelf cursussen geven. Begonnen indertijd voor het NOVI.
Nooit een formele IT opleiding gehad. Hé, de TU/Eindhoven heeft een Internationale Masters opleiding Computer Science & Engineering.
Misschien wel interessant? 

Augustus 2007 afgestudeerd. Veel geleerd maar me ook wel verbaasd hoe langzaam sommige ontwikkelingen gaan. In Utrecht was het gesloten boek tentamen bij de na-kandidaats studie al geen mode meer. In Eindhoven waren er nog heel wat vakken waar je alles uit je hoofd moest leren. Vragen als: Wat is ...? Zorg maar even dat in je kop gestampt te hebben. Zou het iets met inzicht te maken hebben?

Alles bij elkaar een boeiende tijd. Het was lastig alles goed te combineren, werk en studie. Ook wel leuke dingen. Naar een ICEIS conferentie op Madeira geweest. Het afstudeerproject aan de man brengen in een postersessie. Dus al een artikel er over gepubliceerd. Al die studenten met torenhoge punten waren er mee bezig of moesten er nog aan beginnen.
Naar boven.
Functiewaardering: anders denken?
In die tijd bij PTT keken veel uit de praktijk komende bazen nog erg op tegen academici. Anderszijds wilden ze er graag veel in hun afdeling: want dat is de kurk waarop mijn rang kan drijven. [Hoger worden dus]

Het kwam wel voor dat ze weer voor een bepaalde functie een academicus vroegen. Je had dat een beetje bekeken en er was al een meer vertrouwelijke sfeer ontstaan. Dus kon je het je veroorloven om te zeggen: Als u hier een academicus wil neem dan alstublieft een hele slechte.

???

Wel, als het een goede is loopt die binnen een half jaar gillend weg. De functie is zo nauw dat je de armen tegen het lijf moet houden.

Overigens had vooral de (semi)overheid een diploma honorering met haast waterdichte schotten tussen de groepen. Iemand die echt goed is zal veel sneller boven komen drijven. Maar al die managers die nooit hebben geleerd de handen te laten wapperen zijn vaak een regelrechte ramp.

Valt het overigens op hoe vaak in Nederlandse personeelsadvertenties nog steeds om specifieke opleidingen dan wel ervaring met een bepaald apparaat of software wordt gevraagd? Groeimogelijkheden, het snel inzicht krijgen in nieuwe uitdagingen en mogelijke oplossingen zijn dan kennelijk minder relevant. Misschien zijn onze wetgeving of sollicitatiecodes er ook wel een beetje de schuld van.
Vrijwilliger?
Iedereen heeft recht op een ongewone hobby. Tegenwoordig weer in de mode: verdedigingswerken. Al jaren trokken die grote steen- of betonhopen de aandacht. Mooi? Eigenlijk niet. Maar sommige dingen worden weer mooi van lelijkheid. 

Neem het Paleis van Justitie in Brussel. Een afschuwelijke neoklassieke de wijk ontsierende massa. Maar als je goed gaat kijken zie je veel interessante details. Of het nu nog zo gemakkelijk gaat valt te betwijfelen. Vroeger kon je in de week gewoon naar binnen lopen en in die enorme hal naar boven staren in die immense koepel. De veel te grote deuren blijken toch goed te passen binnen de verhoudingen. Er zit dus vaak een laag achter een laag.

Zo is het ook met die verdedigingswerken. Wie daar in de buurt komt moet zeker eens een bezoek brengen aan Montmedy-Haut.  Dat is in het noorden van Frankrijk, niet zo gek ver van Orval in België. Een uit grote natuursteen brokken opgebouwde vesting boven op een heuvel. Zeker geen schoonheidsprijs. Je begint de wandeling vanuit het vvv-kantoor [Sindicat d'Initiative] om te eindigen in de droge gracht. Kijk daar eens op langs die hoge wanden. Eerder heb je al gezien hoe via allerlei geometrische vormen de bouwers probeerden dat elk deel een ander gedeelte kon verdedigen en zo de nadering door een vijand zou bemoeilijken zo niet onmogelijk maken.

Dat is in het buitenland. Binnen Nederland actief bij de Stichting Menno van Coehoorn als redacteur van het kwartaalbericht Saillant. Het is overigens ongelofelijk hoeveel (voormalige) Nederlandse forten er in het buitenland zijn. Binnen de stichting is er een Commissie Overzeese Verdedigingswerken. Die wil een boek uitbrengen in de serie Vestingbouwkundige Bijdragen. Het valt nog niet altijd mee als voorzitter van de VB-redactie al die specialisten met hun "eigen" gebied zover te krijgen dat ze deadlines respecteren. Wel een uiterst boeiend onderwerp.

Naar boven.
Chemische oorlogsvoering is weer typisch zo'n  terrein waar de mythes belangrijker zijn dan de feiten. Het heet onmenselijk, alsof een bombardement met conventionele wapens zo humaan is. Het was natuurlijk jammer dat de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog er net wat eerder mee begonnen dan de Britten die ver gevorderde plannen hadden voor inzet. De propagandamachines draaiden dus al snel op volle toeren.
Na de oorlog ontwapeningsconferenties. Wapenproductie en -verkoop verbieden. O, ... daar gaan we onszelf in de vingers snijden...
Dus de grote truc: verbied de chemische wapens, niemand grote pijn en toch een succes. Zoals altijd: de V.S. tekent niet.
Na de Tweede Wereldoorlog: wat nu? In feite zijn de chemische wapens poor man' s weapons. Immers vrij eenvoudig te maken. De schrik er dus inhouden terwijl we zelf doorgaan hoogstaande technologie in onze wapensystemen te pompen.
Toch blijft er een onbestemd onderbuikgevoel. Dus wel wat verdediging inbouwen. Kalk en wat leuke apparaten op ieder legervoertuig. Ga er alleen niet aan rekenen wat je ermee kunt bereiken. Vandaar: Bezint eer gij begint.
In (grote) oefeningen werd er op papier wel altijd rekening gehouden met een chemische aanval. Maar je moest niet tegen de commandant zeggen dat verplaatsen hoog tijd werd omdat de filterbussen van de gasmaskers snel verzadigd zouden raken. Het moet tenslotte een oefening volgens het boekje blijven en niet van die moeilijke dingen.
Al die chemische wapens dreigden door te roesten. Ze lagen er immers al van de jaren na de Eerste Wereldoorlog. Dus de vernietiging in gang zetten via internationale verdragen en een controle club. Eindelijk van die rommel af. Syrië had die conventie niet getekend. De Amerikanen voor het eerst wel. Die hadden waarschijnlijk ook het meeste van die oude troep nog in voorraad. Maar je moet natuurlijk weten wat de Russen doen. Maar houdt de schrik er in. Het spul is immers veel te goedkoop en kan nooit zoveel opleveren als een JSF.
Naar boven.
Sollicitatiecode
In de tachtiger jaren nog een tijdje lid geweest van de Interdepartementale club voor Personeel(s)voorziening.
 
Die moest natuurlijk ook een sollicitatiecode voor de rijksoverheid op gaan stellen, vooral uit het oogpunt van anti-discriminatie. Aanvakelijk wilde men eenvoudig elke vorm van discriminatie verbieden. Mooi idee, nietwaar? Maar de oorspronkelijke betekenis van discrimineren is onderscheiden. Als je iemand selecteert voor een functie ben je dus al aan het discrimineren. Je onderscheidt die persoon immers van de andere kandidaten.

Intussen wordt het woord discriminatie bijna uitsluitend gebruikt in een (overigens steeds nauwere) betekenis als: 

Zou het overigens niet verwerpelijke moeten zijn?
Wie het wat gezocht vindt, de tweede betekenis van discrimineren is:
Ook dat is al een moderne inperking maar het onderscheiden is duidelijk de basisgedachte.

Zorg dus dat je die verwerpelijke elementen in je code expliciet noemt. Er werd dus ook nog eens duidelijk aangegeven dat je uitsluitend naar functie-eisen mocht kijken, gerelateerd aan de huidige (vacante) functie. 
 
In dat laatste zit nu net de kneep van het minder optimale personeelsbeleid in Nederland. Je moet in staat zijn mensen te beoordelen op hun groeicapaciteiten, de mogelijkheid zich snel in iets nieuws in te leven, zich dat eigen te maken en dit mee te nemen bij de uiteindelijke keuze. 
 
Natuurlijk is hierbij de kans op willekeur en nepotisme weer net iets groter. Maar functie-eisen die specifieke diploma' s en ervaring in bepaalde werkzaamheden vragen kunnen vaak nog veel gemakkelijker naar één bepaalde persoon worden toegeschreven. Zeker als het om interne vacature voorziening gaat.
Naar boven.